Beestjes zoeken

Een spaghettifestijn te Grembergen liet me vandaag afzakken naar de streken daarrond. Er lagen nog 2 mooie, mij onbewandelde, rondjes in deze buurt. Die op de kaart nog mooier in het geel zouden staan.
De voorspellingen waren dat het droog zou blijven, en zo geschiedde het. Doch op den lange duur werd het wel koud aan de vingers…

“Allemaal Beestjes” stond als eerste op het programma. Ik had een beetje argwaan door bepaalde comments, maar dat bleek achteraf nergens voor nodig. Toprondje langs kalme wegels (wel veel muggles). Ja, voor de bonus moet je soms iets opzoeken (het is ook ’n mystery hé!!), als je het antwoord niet weet. Het is wel zo dat niet alle vragen een eenduidig antwoord hebben (bvb #1, #3), dus dat kan een reken/zoekprobleempje opleveren zoals ik had 😉 Maar met tussenkomst van 2 sympa medecachers wiens gegevens ik kon aanvullen, kon ook de bonus positief afgerond worden.

Kijk een slak!
Kijk, een geocache!

Alles beestjes konden dus gekooid worden tijdens deze wandeling en dit zonder hulplijntjes. Al heb ik bij de derde er lang over gedaan :p ! De tips helpen niet echt bij het zoeken, maar zo weet je wel wat je zoekt. Da’s ook al iets.
“#5” krijgt de favo mee omdat die zo mooi opging in de omgeving, net echt. “#15” krijgt de prijs van de grappigste vraag. Daarnaast werden ook nog “Hof der Ronkaards” en “Tractorsluis” bezocht en gelogd. Met omwegen bij, goed voor +12km stappen.

Enkele caches hadden net een onderhoudje gekregen, maar vele andere hun logjes zijn ook bijna vol. Enkele zijn ook nat (#3 quasi onbeschrijfbaar). En natuurlijk jammer dat de 3TB’s die aanwezig moesten zijn, niet te bespeuren waren. Cachers let daar eens op pls…

Deze is bijzonder stil en niet schuchter…

Vermits ik nog enkele uurtjes tijd te doden had, op naar “Van ei tot haas”. Hier was het de “#2” die wat extra tijd vergde. Maar opnieuw werd alles gevonden. Net als bij de vorige overal een weinig afwijking (smartphone opname?) maar te weinig om moeilijk over te doen. Op het einde kon de haas nog eens het daglicht zien. Die krijgt dan ook ineens een favo-puntje mee.
Met deze erbij benaderde ik 17 duizend wandelmeters, tijd voor spaghettisliertjes dus!

Thx voor de leuke reeksjes Nettemie

Kevin @ Sportilicious

Bewegingsdeskundige & sportliefhebber.

Geef een reactie