Conditie vs depressie

Mens sana in corpore sano. Een bekende zin uit het gedicht “Satire X” van de oud-Romeinse poëet Juvenal. Toen al was gekend dat een gezonde geest gepaard gaat met een gezonde conditie. Meerdere recentelijke onderzoeken bevestigen ook de positieve invloeden van sport op het mentale welzijn. Zo blijkt onder meer dat fysieke activiteit een preventieve gezondheidsmaatregel is tegen depressiviteit.

Volgende maand publiceert Preventive Medicine nieuwe inzichten over deze materie. Door twee studies en eigen werk te combineren kwamen ze aan meer dan 1,1 miljoen proefpersonen, om de vraag te beantwoorden of lichte cardiovasculaire (CV) inspanningen een gunstige invloed hebben op depressiviteit. De lichamelijke conditie werd bepaald door lopen op de loopband, fietsen op de hometrainer en trappenlopen.

Cijfers toonden aan dat wie een lage CV fitheid bezat 75% meer kans had op een depressie. Terwijl personen met een gemiddelde CV fitheid een verhoogde kans van slechts 23% kende. Een andere studie van eerder dit jaar gaf weer dat, jongeren die begonnen met een meditatie- en loopprogramma gemiddeld 40% minder depressieve gevoelens ondergingen. In 2006 reeds kwam naar voor dat sedentaire studenten die startten met enkele keren per week naar de fitness te gaan, een grotere zelf-regulerende capaciteit kregen. Ze verklaarden minder stress te ervaren, minder te roken en te drinken, gezonder te eten, hun uitgaven beter te beheren en een betere studiemethode te hanteren.

Kevin @ Sportilicious

Bewegingsdeskundige & sportliefhebber.

Geef een reactie