SIC Brugge = Sick!

Sick, het lingo van de jonge studenten Sport & Bewegen tijdens hun opwarming freerunning, bij de officiële opening op 16 september jongstleden. In hun taal betekent ‘sick’; maf, cool, te gek, de max! En dat is nu net wat SIC Brugge (Sport Innovatie Campus) wil zijn en tonen op sportief vlak.

csfij32wiaaceq6
Interview Dhr Paquay (Sport Vlaanderen) en Dhr De Geyter (Howest) foto: J. Traversier

Zoals het een opening betaamt was er een interview met de bezieler van het project. In dit geval een samenwerking tussen enerzijds Sport Vlaanderen, die modernisering en technologie wil brengen in de breedtesport. En anderzijds Hogeschool West-Vlaanderen die op zoek was naar de geschikte infrastructuur, om studenten optimaal te kunnen opleiden binnen een snelgroeiende en innovatieve markt.
Ter gelegenheid werd dit gehouden op een big screen gemonitorde hometrainer, in een boksring met dj. (Er vielen geen gewonden)

Hierna werden een aantal mogelijkheden aangetoond, zodat het iets aanschouwelijker werd. Zo kon men zelf al eens het interactieve klimspel uitproberen dat er erg uitnodigend uitzag. Of “Tetrisen” op basis van bewegingen.

Kids van de 90’s kennen ongetwijfeld nog de Mario Bros. Maar i.p.v. zittend voor de buis, kan men hier dit spel beoefen per trampoline. Sensoren bepalen de hoogte en kracht van de sprongen, die dan worden weergegeven op beeld.

Naast de meer ludieke bewegingsvormen werd ook het beweegadvies centrum voorgesteld. Een echt labo als het ware, waar je je kan laten screenen en testen voor je onbezonnen begint te trainen.  Dit steeds onder een deskundige begeleiding.
Uiteraard zijn er ook nog vergaderzalen aanwezig, wordt er gewerkt aan een buitenfitness en is er de conventionele sporthal naast de deur.

Meer info over de SIC vind je hier.

Kevin @ Sportilicious

Bewegingsdeskundige & sportliefhebber.

Geef een reactie